Det nye persondataforordning fra EU (GDPR), som træder i kraft maj 2018 sætter øget fokus på virksomheders og organisationers beskyttelse af persondata.

For virksomheder og organisationer, der i dag ikke er compliant med de nugældende regler, vil der være tale om voldsomme ændringer, men selv for virksomheder der i dag til fulde lever op til reglerne, vil der være tale om betydelige stramninger, der kan medføre store ændringer i IT-systemerne og væsentligt ændrede arbejdsgange.

Det nye direktiv stiller skrappe krav til dokumentation og arbejdsgange og rækker langt uden for IT-afdelingernes område, under hvilke databeskyttelse normalt er håndteret.

KSH Consulting har metoder og modeller, der kan hjælpe såvel små som mellemstore virksomheder med projekter til sikring af overensstemmelse med de kommende regler. Se GDPR-Driver .

​Kontakt os gerne for nærmere information.